TVORBA PRVKŮ DO ZAHRAD (MALBA, KRESBA, SOCHAŘSKÁ PRÁCE, MOZAIKY)

 ÚVOD  PROJEKCE  REALIZACE  ÚDRŽBA  PRŮZKUMY  TVORBA  CENA  KONTAKT


Ne příliš často se v zahradách setkáváme s originálním výtvarným dílem i přes to, že při vzniku zahrad v dřívějších dobách byla zejména sochařská práce, ale i jiná výtvarná činnost nedílnou součástí zahradní architektury.

Nabízíme proto ruční tvorbu výtvarných prvků do Vaší zahrady, které budou navrhovány na konkrétní místo (společně vybrané nebo zvolené zahradním či stavebním architektem). Návrhy budou s Vámi konzultovány a po té realizovány.

Ukázka výtvarných děl
DROBNÁ SOCHAŘSKÁ ČINNOT

Dobře zvolené sochařské dílo bývá často velmi významným prvkem zahrady a interiéru. Zabýváme se především návrhem a tvorbou drobných plastik a prvků do zahrady z různých materiálů (pálená hlína, dřevo, beton, železo aj.). Návrh sochařského díla vychází z celkové kompozice prostoru a vzniká průběžně s návrhem zahrady, se kterým vzájemně koresponduje.
MOZAIKY

Dobře navržená a provedená mozaika se může stát významným a velice zajímavým prvkem Vaší zahrady či interiéru. Vytváříme mozaiky menších rozměrů na stěny, podlahy, popřípadě i jiné zvolené prveky (např. stůl). Návrh mozaiky vychází často z celkového návrhu zahrady a oba návrhy se vzájemně doplňují.
MALBA, KRESBA

Netradiční, přesto velice zajímavé je použití malby na nových, starých či nevzhledných stěnách ve Vaší zahradě. Malbou na tyto stěny z různého materiálu je můžeme zapojit do zahrady, zajímavě ji doplnit nebo vytvořit optické zvětšení (pokračování) celého prostoru zahrady. Nabízíme rovněž malbu na stěny v interiéru i malbu a kresbu deskových obrazů.
PŮSOBNOST: Jižní Morava, Jižní Čechy,  Brno, Praha, Třeboň, Pacov, Humpolec