REALIZACE ZAHRAD, SADOVÉ ÚPRAVY, VÝSADBA ZELENĚ

 ÚVOD  PROJEKCE  REALIZACE  ÚDRŽBA  PRŮZKUMY  TVORBA  CENA  KONTAKT


Zahrady a ozelenění interieru provádíme na základě námi vyprojektovaných návrhů nebo návrhů, které nám sami předložíte. Po seznámení s řešeným prostorem a projektem Vám vytvoříme cenovou nabídku na jeho realizaci a dle finančních možností se domluvíme na kompletní realizaci nebo na rozfázovaní realizace na několik etap. Průběh realizace pravidelně konzultujeme a společně dořešíme potřebné změny a úpravy, které se mohou během realizace vyskytnout.

Nabízíme také autorský a technický dozor při realizaci našich projektů jinou realizační firmou, než se kterou sami úzce spolupracujeme. Chceme takto zamezit často bezdůvodným a chybným změnám projektů, které neprofesionální realizační firmy z nedbalosti nebo pro zvýšení svého výdělku dělají.

Ukázky realizovaných zahrad
"MINI" ZAHRADY

Dle návrhů realizujeme zahrady malých rozměrů, ozeleňujeme terasy, balkony, vstupní schodiště, předzahrádky či jiné části zahrad, budujeme a osazujeme suché zídky, skalky a střešní zahrady.
RODINNÉ ZAHRADY, VEŘEJNÉ PROSTORY

Realizační činnost probíhá ve spolupráci se zahradnickou firmou Profizahrady. Realizujeme zahrady dle vlastních návrhů nebo i návrhů Vámi předložených. Budujeme okrasná i koupací jezírka, stavíme zídky, ploty, pokládáme dlažby, vysazujeme stromy, stromořadí, keře a květinové záhony.


Více ukázek zde
INTERIERY

Dodáváme a instalujeme vhodné interiérové rostliny, nádoby a jiné drobné doplňky do interiérů.
ŽELVÁRIA, VÝBĚHY

Stavíme výběhy pro suchozemské a vodní želvy. Snažíme se vytvořit přirozené prostředí pro tato zvířata vhodným výběrem různých materiálů a rostlin. Výběhy jsou stavěny tak, aby nedošlo k útěku želev přelezením či podhrabáním a aby nenarušovaly kompozici zahrady. Želvária poskytují potřebné teplotní rozdíly během dne a noci a zároveň i vhodné teploty pro umístění želev ve výběhu od jara do podzimu.
PŮSOBNOST: Jižní Morava, Jižní Čechy,  Brno, Praha, Třeboň, Pacov, Humpolec