DENDROLOGICKÉ PRŮZKUMY, INVENTARIZACE DŘEVIN

 ÚVOD  PROJEKCE  REALIZACE  ÚDRŽBA  PRŮZKUMY  TVORBA  CENA  KONTAKT

Projekční a stavební činnosti předchází podrobný průzkum zájmové plochy. Zhodnoceny by měly být přírodní podmínky, stávající využití a poloha plochy, návaznost na okolí , její historický význam a vývoj, stávající vegetace a její funkce v řešeném území.

VEŘEJNÉ PROSTORY A RODINNÉ ZAHRADY

Provádíme dendrologické průzkumy malých ploch i větších porostů včetně jejich finančního ohodnocení, průzkum historického vývoje a stávající funkce řešených území. Vytváříme podklady pro žádosti o kácení dřevin a navrhujeme náhradní výsadbu.
PŮSOBNOST: Jižní Morava, Jižní Čechy,  Brno, Praha, Třeboň, Pacov, Humpolec