NÁVRHY ZAHRAD A VEŘEJNÝCH PROSTORŮ

 ÚVOD  PROJEKCE  REALIZACE  ÚDRŽBA  PRŮZKUMY  TVORBA  CENA  KONTAKT


Při navrhování zahrad, interiérů a veřejných prostor vycházíme z požadavků zákazníka, celkového charakteru prostředí, architektury budov a přírodních podmínek. Po osobní návštěvě místa a jeho průzkumu následují první návrhy a jejich průběžné konzultace se zákazníkem až do finální podoby návrhu.

Nabízíme také autorský a technický dozor při realizaci našich projektů jinou realizační firmou, než se kterou sami úzce spolupracujeme. Chceme takto zamezit často bezdůvodným a chybným změnám projektů, které neprofesionální realizační firmy z nedbalosti nebo pro zvýšení svého výdělku dělají.

Ukázky návrhů
"MINI" ZAHRADY

Jedná se o malé zahrady či jejich části nebo venkovní prostory domů jako jsou terasy, vstupní schodiště, dále pak předzahrádky, střešní zahrady, suché zídky a skalky. Návrhy se zaměřují na detail a krásu jednotlivých rostlin a prvků. Cílem je oživit nevyužívaná místa, vytvořit z malého prostoru příjemné a funkční prostředí. Terasa se může stát přirozeným propojením zahrady a interiéru a vytvořit tak další pokoj Vašeho domu.
RODINNÉ ZAHRADY

Návrhy rodinných zahrad respektují především potřeby jejich majitelů. Zaměřují se na vytvoření takového prostředí, které bude navozovat pocit soukromí a bezpečí a stane se nedílnou součástí domova majitele. Finálním dokumentem může být:

- kompletní projekt pro provedení stavby s návrhem zeleně, zpevněných ploch, technických a jiných prvků do zahrad, podrobným osazovacím, vytyčovacím plánem a perspektivními pohledy

- studie zahrady = základní kompoziční řešení s návrhem zeleně (hmotově, s definováním kosterních dřevin), zpevněných ploch a s perspektivními pohledy


VEŘEJNÉ PROSTORY

Návrhy veřejných prostor se zaměřují na návaznost řešených ploch na své okolí, architekturu, respektují přírodní podmínky a požadovanou funkci a vytváří příjemného prostředí odpovídající potřebám jeho uživatelů. Projektujeme zeleň obcí, návsi, obytné zóny, parky, stromořadí, stezky a připravujeme návrhy zeleně pro žádosti o dotaci.

Finálními dokumenty jsou jednotlivé stupně projektové dokumentace.
INTERIERY

Navrhujeme ozelenění vnitřních prostorů rodinných domů, kanceláří, zimních zahrad. Návrhy se zaměřují na výběr vhodných interiérových rostlin, nádob, textilii či jiných doplňků a jejich umístění.
PŮSOBNOST: Jižní Morava, Jižní Čechy,  Brno, Praha, Třeboň, Pacov, Humpolec